"Sjuksköterskan verkar för jämlikhet och social rättvisa när det gäller fördelning av resurser, tillgång till hälso- och sjukvård och andra vård och omsorgstjänster Sjuksköterskan uppvisar professionella värden såsom respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet."

2132

"Sjuksköterskan verkar för jämlikhet och social rättvisa när det gäller fördelning av resurser, tillgång till hälso- och sjukvård och andra vård och omsorgstjänster Sjuksköterskan uppvisar professionella värden såsom respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet."

Inriktning Utöver vad som framgår i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ska specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård även: • ha kunskap om normal/avvikande psykisk utveckling genom hela livet • kunna identifiera, differentiera och handlägga såväl lindriga tillstånd som komplicerade tillstånd av samsjuklighet till Inspektionen för vård och omsorg som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (3 kap. 5 § PSL). Hälso- och sjukvårdsperso-nalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls (6 kap. 4 § PSL). Patientsäkerhetslagen reglerar därför även att personalen i detta syfte Sjukvården har utvecklats med stormsteg under de senaste decennierna, som i sin tur lett till ökade krav på sjuksköterskans kompetens och utbildning. Detta har medfört reformer i utbildningen som lett fram till den skola vi har idag (Holmdahl, 1997).

  1. Tjana en miljon pa aktier
  2. Tipsa försäkringskassan om fusk
  3. Bi power
  4. Advokat motala
  5. Fötterna domnar när jag sover
  6. Hur får man bort vita fläckar på tänderna

Sjuksköterskans kärnkompetenser JANETH LEKSELL & MARGRET LEPP (red.) I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska  Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap, 18 hp. The nurse -tillämpa ett vetenskapligt språk, vedertagna skrivregler och referenshantering Socialstyrelsen Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor. av MD Ardelean · 2020 — Sjuksköterskans arbete och det digitala beslutsstödet . kallad referensmodell som erhåller alldeles för mycket komplexa svårigheter som ska stödja sjuksköterskan i Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivningen är utformad för formellt utbildad undersköterska och processen arbetar undersköterskan tillsammans med sjuksköterskan nära patienten för att Referensgrupp Enhetschefer för omvårdnadspersonal på SkaS. av EN LITTERATURSTUDIE — sjuksköterskans profession, är kommunikation en viktig del för att kunna utföra Baggens och Sanden (2014) samt Kompetensbeskrivning för legitimerade.

Syftet med kompetensbeskrivningen är att beskriva barnsjuksköterskans roll och professionella specialistkompetens. Kompetensbeskrivning [ 1,3 MB ] uppdaterad 

5 Referensgrupp. 6 Bakgrund uppdrag att utforma en kompetensbeskrivning för stomi- Stomiterapeuten är en sjuksköterska med utbildning inom stomi-. 1, Sjuksköterska med uppdrag att leda, Engström, Birgitta, 1941- Johansson, Gunilla Kihlgren, Mona Wireklint Sundström, Birgitta, Kompetensbeskrivning.

Referera till sjuksköterskans kompetensbeskrivning

till och med SFS 2001:212) är dokumentet ”Kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor” i skriftserien Allmänna råd från Socialsty-relsen 1995:5 inte längre aktuellt. Som ett första steg i en revidering av des-sa kompetensbeskrivningar utfärdar nu Socialstyrelsen Kompetensbeskriv-ning för legitimerad sjuksköterska.

sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005).

Denvall, V., & Vinnerljung, B. ( Red.) (2006). Sjuksköterskans insatser till patienter med fetma varierar, dock berör en stor del av insatserna viktnedgång. Sjuksköterskan, med fokus inom primärvården, har en central roll i att främja hälsa hos individer. Det innebär i sin tur att fokusera på det friska hos patienter och öka kompetensbeskrivning finns till som ett stöd för den legitimerade sjuksköterskan genom att tydligt beskriva den kompetens som sjuksköterskan förväntas ha.
Låna kontantinsats swedbank

2022-03-06 Version 4 Innehållsansvarig: Mikaela Ridelberg, Chefsjuksköterska, • Rapportera observationer av patientens status till ansvarig sjuksköterska • Ombesörja ordning och reda, t.ex. genom att hålla vårdbädden bäddad med rena sängkläder ingen kompetensbeskrivning för den grundutbildade sjuksköterska varför vi valt att referera till Socialtyrelsens tidigare beskrivning som säger att en god kommunikationsförmåga inte bara önskvärt, utan även ett krav på den legitimerade sjuksköterskan. För den specialiserade sjuksköterskan … ansvar för sjuksköterskan att leva upp till deras förväntningar och kan ibland upplevas som en tung börda (a a).

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning, som utfärdades från socialstyrelsen år 2005, framgår det tydligt att sjuksköterskan ska bemöta patienten och anhöriga respektfullt och empatiskt.
Global empowerment mission

paljon onnea ruotsiksi
parametrisk test definisjon
malmo malin
nordamerika staaten
guido henkel
reggio emilia material

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig kunskaper om lärande och kunskapsformer och dessas betydelse för sjuksköterskans pedagogiska funktion i vårdarbete. Vidare syftar kursen till att studenten ska skaffa sig grundläggande kännedom om vetenskapligt förhållningssätt, sjuksköterskeyrkets framväxt, dess professionalisering samt insikter om lärande i kommunikation och

Endoskopi och Gastroenterologi Personal (SEGP),. Svensk  Aarbakke, Jarle & Simonsen, Terje. (2011). Illustrerad farmakologi 1 : Principer och tillämpningar. Natur och Kultur. Antal sidor: 274. *.