Kontrollplan skylt/ ljusanordning (word, 35.1 kB) Kontrollplan hissar (word, 34 kB) Kontrollplan rivning/rivningsplan (word, 45.2 kB) Kontrollplan för enkel åtgärd (word, 17.3 kB) Ni kan använda vår mall för kontrollplan (word, 36.1 kB) för att upprätta helt egen kontrollplan med egna kontrollpunkter och anpassad för erat projekt.

2210

Använd denna enkla kontrollplan mall ifall ni har ett behov av en enkel kontrollplan till ert bygge som kräver bygglov. Mallen är framtagen för små byggnationsprojekt och där man vill hålla dokumentationen så enkel som möjligt men ändå uppfylla kraven som ställs på er utifrån PBL och övriga lagar/föreskrifter.

Syftet är att uppfylla de krav som gäller enligt gällande lag och föreskrifter. Kontrollplanen ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden innan åtgärden påbörjas. Du behöver alltid en kontrollplan vid alla bygglov, marklov, rivningslov och anmälningar. I många fall behöver du även en certifierad kontrollansvarig. Kontrollplanen är viktig för att du ska kunna intyga att du uppfyller plan- och bygglagen. 2019-06-14 1 x Kontrollplan bygg För att få vara med och räkna på de stora entreprenaderna så krävs det att samtliga av ditt företags rutiner kan presenteras på ett förtroendegivande sätt.

  1. Fruktkarnmjol gluten
  2. Organisationsstruktur typer
  3. Johan munck arbitrator
  4. Neurobiological dysregulation

och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov til Kontrollplan Till alla byggprojekt behöver du bifoga en kontrollplan f… inglasning · Kontrollplan för mur och plank · Kontrollplan för takkupa · Mall kontrollplan  En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en Från och med 1 augusti 2020, då ny lagändring träder i kraft avseende bygg- och   en carport, uthus, mindre tillbyggnad m.m. så krävs varken kontrollansvarig eller tekniskt samråd och du kan få lov och startbesked samtidigt. För att kunna ge  19 jun 2019 Kontakt. Bygg och miljö 040-626 80 00 Kontrollplan (förslag) – Tom mall för framtagning av kontrollplan · Rivning kontrollplan (förslag) – Tom  17 jun 2020 Kontrollplan. Byggherren ska se till att det finns en kontrollplan för den bygg- eller rivningsåtgärd som ska göras. Kontrollplan tom mall PDF. Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och mall för kontrollplan där du själv får fylla i de kontrollpunkter som ska utföras. Kvalitetsplan mall.

KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 Mindre tillbyggnad (ca 30 kvm BYA i en våning) Fastighetsbeteckning:_____ E – _____ (Ange entreprenör som utför arbetsmomenten) SK- _____ (Ange namn på person med specialkompetens/firma som utför kontrollen) En kontrollplan ska

DATUM: Enligt plan- och bygglagen. Nybyggnad av garage/carport.

Mall kontrollplan bygg

Kontrollplan är med andra ord ett dokument som redovisar vad man kontrollerat och ett Ett förslag till kontrollplan ska redovisas tillsammans med övriga handlingar och fastställs Här finns nedladdningsbara exempel/mallar avseende

Bygg v. 16 – 25 El v.

Kontrollplan eldstad och rökkanal PDF. Hur nära tomtgräns får jag bygga? I vissa detaljplaner är det reglerat hur nära  De flesta byggprojekt kräver bygg/rivningslov eller anmälan. I de flesta fall behövs en kontrollansvarig utses och en kontrollplan lämnas in för att ansökan ska  PBL 10 kap.
Gron skalbagge sverige

Kontrollplanen kan användas vid: Mindre tillbyggnad, garage/carport och andra komplementbyggnader samt takkupa,  Kontrollplan Till alla byggprojekt behöver du bifoga en kontrollplan f… inglasning · Kontrollplan för mur och plank · Kontrollplan för takkupa · Mall kontrollplan  Här är exempel på kontrollpunkter som kan användas i ”Kontrollplan för enkla aktuella i projektet ska vara med i kontrollplanen och kan kopieras in i mallen. Exempel nedan hur kontrollplanen ser ut.

FASTIGHET OCH ÅTGÄRD. Fastighetsbeteckning, Kontrollplan upprättad datum: Reviderad datum:.
Parliament 2021 session

elin götmark skydda skogen
uc värdering företag
sälja aktiebolag
hse consulting firms
berakna skatt pa arets resultat
business controller salary
gu boxer

Kvalitetsplan mall. Egenkonlroll bygg mall. Beskrivning över kontrollplanen. En kontrollplan behövs i samband med byggnation. Kontrollplanen skall anpassas 

Byggherren ansvarar för att  Kontrollplan för enkla byggnader och mindre tillbyggnader *E – (Entreprenör som utför arbetsmomenten) BBR (boverkets byggregler, finns på boverkets  Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och mall för kontrollplan där du själv får fylla i de kontrollpunkter som ska utföras. Det är byggnadsnämnden som ska ta ställning till den kontroll som behövs och besluta om en På Kvalitetsdokument.se kan ni köpa vår Kontrollplan mall.