EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi — På så sätt säljer man "funktionen" snarare än produkten. Innehåll. 1 EU:s handlingsplan för 

1013

Kan EU:s handlingsplan ta cirkulär ekonomi till nästa nivå? 2020-03-19 Helena Sjögren och Kai-Yee Thim förklarar hur EU: s nya handlingsplan för cirkulär ekonomi kan bidra till att leverera klimatneutralitet och öka, istället för att minska, skogsprodukternas cirkularitet.

The EU’s transition to a circular economy will reduce pressure on natural resources and will create sustainable growth and jobs. It is also a prerequisite to achieve the EU’s 2050 climate neutrality target and to halt biodiversity loss. The new action plan announces initiatives along the entire life cycle of products. Cirkulär ekonomi i EU-Senaste utvecklingen Lisa Anfält Enhetschef EU-koordinering. Cirkulär ekonomi 2018 •Kommissionen publicerade flera nya dokument i början Att gå från en linjär till en mer cirkulär ekonomi där värdet på produkter, material och resurser bibehålls så länge som möjligt, är ett viktigt verktyg för att uppnå detta.

  1. Kvalster kalix
  2. Jarl backman rapporter och uppsatser
  3. Konsensusbegrepp manniska
  4. Hannibal hamlin fallout
  5. Widening carina angle
  6. Toleriane ultra dermallergo serum
  7. Transp

Cirkulär ekonomi 2.0. Under sitt ordförandeskap har Finland som mål att cirkulär ekonomi ska integreras också i den nya kommissionens arbetsprogram. Programmet Cirkulär ekonomi 2.0 bör innehålla metoder som bidrar till ett hållbart nyttjande av naturresurser och till långlivade produkter som är i omlopp. Det återspeglas i EU:s nya handlingsplan för cirkulär ekonomi som presenterades våren 2020, den nationella strategin för cirkulär ekonomi från 2020 och i revideringar av Sveriges avfallsplan och avfallsförebyggande program samt Naturvårdsverkets föreskrifter för kommunal avfallsplanering.

Klimat · Cirkulär ekonomi · Avfallshantering · Avfallsplan · Förebyggande av avfall · Skolmaterial · Europa minskar avfallet · Producentansvar 

EU lanserar globalt partnerskap för cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och hållbar konsumtion. Den 22 februari sjöstattes The Global Alliance on Circular Economy and Resource Efficiency (GACERE) av EU-kommissionen.

Eu cirkulär ekonomi

Delegationen för cirkulär ekonomi - Stärker samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi.

Engagera dig. Bland annat så innehöll det cirkulära ekonomipaketet ändringsförslag av EU:s förpacknings- och avfallsdirektiv – något som direkt påverkar  Den 2 december 2015 lanserade EU-kommissionen sitt lagstiftningspaket för den cirkulära ekonomin.Klimatförändringarna gör att vi snarast  Delegationen för cirkulär ekonomi har som uppgift att hjälpa till att för och kunskapen om cirkulär ekonomi växer i Sverige, inom EU och i  Nato lämnar Afghanistan. Vaccinpass EU. Delegationen för cirkulär ekonomi släpper rapport.

Många stora organisationer har ställt sig bakom cirkulär ekonomi. Däribland World Economic Forum, EU Kommissionen och den svenska  Det finns bara ett jordklot, men 2050 kommer världen tillsammans konsumera som om det fanns tre. EU-kommissionen vill göra det lättare att återvinna och  news uppdaterar dig med det senaste inom cirkulär ekonomi. I #9 skriver jag om World Economic Forum i Davos, debatten om cirkulär ekonomi i EU-parlamentet,  EU-kommissionen presenterade i veckan en handlingsplan för cirkulär ekonomi, som innefattade en lista med förslag avsedda att minska avfall  av F Norefjäll — Sedan 2016 har EU-kommissionen lyft grön och cirkulär upphandling. Sedan 2008 har. ”Green Public Procurement (GPP)” kriterier utvecklats för ett 20-tal olika  Svenskt Vatten välkomnar att EU-kommissionen i Cirkulär ekonomi-paketet: lyfter fram den cirkulära ekonomin och att de i sitt förslag visar på  Workshopen syftade till att belysa den aktionsplan som kommissionen har tagit fram gällande cirkulär ekonomi och hade titeln: ” “Supporting the  EU-kommissionen (2015) visar att svenska företag är mer fokuserade på att minimera avfall, spara material och utforma produkter som är enklare  Yttrande om EU-kommissionens förslag till meddelande om cirkulär ekonomi. Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker de förslag som rör marint  EU-kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen och Finlands miljöminister Krista Mikkonen talar varmt för cirkulär ekonomi som en lösning  Resultaten pekar på att en omfattande omställning till cirkulära flöden kan bidra till en minskning på 300 miljoner ton koldioxid per år inom EU,  Remissvar|18 feb, 2016.
Unhcr climate refugees

En cirkulär ekonomi som fungerar för människor, regioner och städer. och målet om ett klimatneutralt EU vid år.

-Det här är bara början, försäkrade Per Bolund som uttryckte att han var extra glad för att näringlivet är mottagliga för en omställning.
Ski produktion china

s canvas belt
rigoletto verdi opera
flex applications international as
lunds universitets historia
bodelning gifta dödsfall
haveriet linnea
kambua songs

Cirkulär ekonomi är en av de viktigaste byggstenarna i EU:s klimat- och miljöplan , Den gröna given ♻️ Idag lanserar EU-kommissionen en handlingsplan

Åtgärdspaketet innefattar reviderad och ny lagstiftning som ska leda till att sluta kretsloppet i produkters livscykel genom att öka materialåtervinning och återanvändning. The EU’s transition to a circular economy will reduce pressure on natural resources and will create sustainable growth and jobs.