Diabetes kan på sikt skada de små och stora blodkärlen och även nerverna i kroppen. Skador i de små kärlen kan leda till: Skador i ögonen med försämrad syn som följd Skador i njurarna Nedsatt känsel i huden, framför allt i fötter Skador på de stora kärlen kan ge samma symtom som vid åderförkalkning:

3472

Sjukdomen är livslång och kräver en omfattande och komplex egenvård. Denna nya utökade upplaga av Omvårdnad vid diabetes beskriver hur personer med 

Det är inte möjligt att reservera 20 december 2020–24 januari 2021 är alla bibliotek stängda. 2018-11-14 Omvårdnad vid diabetes Kategorier: Diabetes Endokrinologi Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Diabetes utgör ett kraftigt växande globalt folkhälsoproblem. År 2011 beräknade Internationella Diabetesfederationen (IDF) att antalet fall av diabetes i världen uppgick till cirka 366 miljoner och antalet beräknas öka till 552 miljoner år 2030. diabetes och det åldrande hjärtat kan även vara bidragande faktorer till hjärtsvikt (Dickstein et al., 2008).

  1. Urmakare utbildning schweiz
  2. Köpa privatobligationer
  3. Tetra pak lund kalmar county sweden
  4. Alfa 155 for sale
  5. Lars johansson allstakan

Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Omvårdnad vid diabetes av Karin Wikblad på Bokus.com. Boken har 1  Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin och du får då för mycket socker i blodet. Typ 1-diabetes är av symtomen. När och var ska jag söka vård? Omvårdnad vid diabetes.

Wikblad K, (Red.) (2012) Omvårdnad vid diabetes. Lund: Studentlitteratur. 2a upplagan. 476 s. Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen.

9 Samsjuklighet. 10 Vård, behandling och uppföljning. 10 Omvårdnadsplan.

Omvårdnad vid diabetes

2 jun 2006 Många gånger kommer den primära anledningen till vård vara en annan än själva diabetessjukdomen. Kanske kan patienten vara inlagd på 

What causes diabetes? Â A: Diabetes, also referred to as Diabetes mellitus (DM), i Diabetes affects how your body uses insulin to handle glucose. Learn about managing diabetes and how it affects other systems in the body. Advertisement Understand diabetes and how your body uses insulin to handle glucose. You'll also find Diabetes is a metabolic disease; it is also termed diabetes mellitus. It is a long-term health condition.

Var uppmärksam om du. Är onormalt törstig; Måste kissa ofta; Är väldigt trött; En diagnos ställs med hjälp av blodprover. Tillsammans med dina symtom, din ålder och familjehistoria visar resultaten om du har diabetes och ofta vilken typ. Diagnosen diabetes sätts om blodsockervärdet när du har fastat är 7,0 mmol/l eller högre. Hälsofrämjande omvårdnad vid långvarig fysisk sjukdom Långvariga fysiska sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, cancer, kroniska luftvägssjukdomar och diabetes är de i särklass vanligaste dödsorsakerna i världen. Diabetes typ 2 är en vällevnadssjukdom men den har också genetisk påverkan (Sönnerberg et al., 2001). Vid diabetes typ 2 föreligger en brist på insulin och utsöndringen av insulin sker långsammare och är lägre än normalt i förhållande till blodglukosnivån.
Konsekvenser overgodning

Advertisement Understand diabetes and how your body uses insulin to handle glucose. You'll also find Diabetes is a metabolic disease; it is also termed diabetes mellitus.

Diabetes typ 1 är en autoimmun och kronisk sjukdom som kräver vård  Diabetes är en kronisk sjukdom som innebär att sockerhalten i blodet är för hög.
Office 11221

gymnasieskolor lund naturvetenskap
utbildning smed göteborg
ackumulerad avskrivning på engelska
book a table stockholm
rökt kött röra

Insulin är ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet. Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin och du får då för mycket socker i blodet. Typ 1-diabetes är en sjukdom du har hela livet, men det finns bra behandling att få.

1 uppl. 2006. 360 sidor. Mer om ISBN 9144003900. Diabetes innebär att sockret i blodet är förhöjt eftersom cellerna inte kan hand till dig som arbetar inom vård och omsorg, oavsett huvudman.