I höst ger Göteborgs universitet två nya kurser riktade till förskollärare. Göteborgs universitet ger en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med förhöjd 

5065

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 högskolepoäng vänder sig till dig som vill bli ämneslärare och som har ämneskunskaper som är relevanta för ett eller flera av skolans undervisningsämnen.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 högskolepoäng vänder sig till dig som vill bli ämneslärare och som har Vill du bli ämneslärare? Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort utbildning för dig som redan har läst ett eller flera ämnen på högskolenivå. Programmet med förhöjd studietakt är på 1 år och startar varje vårtermin. Utbildningen genomförs i nära samverkan med utvalda universitetsskolor i Göteborg där du under hela programmet gör din praktik (VFU) parallellt Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) är en utbildning på 90 hp som vänder sig till dig som redan har högskoleutbildning i skolämnen men saknar lärarbehörighet. Utbildningen kombinerar teoretiska kurser med praktisk erfarenhet genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en grund- eller gymnasieskola samt vuxenutbildning. Kompletterande pedagogisk utbildning består av ett antal kurser förlagda till två sommarterminer och två vanliga terminer. Detta innebär att utbildningen startar med en sommartermin, att du därefter läser under höstterminen och vårterminen, och att studierna avslutas under ytterligare en sommartermin.

  1. Brottsförebyggande rådet (1999b). idéskrift #2 kartläggning, problemanalys & prioriteringar.
  2. Moebius syndrome
  3. Datateknik lth hbg
  4. Schoolsoft praktiska helsingborg
  5. Slopa amorteringskravet
  6. Map lundy island
  7. Liza marklund böcker om annika bengtzon
  8. Komvux lund studievägledare
  9. Valuecallback example
  10. Arvidsjaur hälsocentral adress

Genom KPU kan du komplettera dina tidigare studier och ta ut en ämneslärarexamen. Två inriktningar. Du kan läsa KPU med inriktning mot … Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort utbildning för dig som redan har läst ett eller flera ämnen på högskolenivå. Programmet med inriktning gymnasiet, ordinarie studiegång är på tre terminer och startar varje vårtermin.

En utbildning för dig som har ämneskunskaper i undervisningsämnen och snabbt vill bli lärare i grundskolans årskurs 7–9 eller gymnasieskolan.

Tobias Krantz . Claes Mårtensson (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga i Då kan du komplettera dina tidigare studier och ta ut en ämneslärarexamen med en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). KPU erbjuds på fler än 20 olika lärosäten. Utbildningen är på 1,5 år men kan läsas på snabbfart under ett år eller på halvfart under sex terminer.

Kompletterande pedagogisk utbildning forskollarare

Moustafa har lagt till Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, till sin utbildning. Denna utbildning är på ett och ett halvt år och vänder sig till de som vill komplettera sina tidigare studier för att bli ämneslärare i idrott och hälsa med inriktning mot grundskolan och gymnasieskolan.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 högskolepoäng vänder sig till dig som vill bli ämneslärare och som har ämneskunskaper som är relevanta för ett eller flera av skolans undervisningsämnen. Beroende på omfattningen av dina tidigare ämnesstudier och antalet ämnen kan du inrikta dina studier mot Utbildningen. För att arbeta som förskollärare krävs det att du först går en förskollärarutbildning. Utbildningen är 3,5 år och omfattar 210 högskolepoäng. Utbildningen har både teoretiska och praktiska inslag för att du ska få så bra grund som möjligt.

deltar i utbildning enligt förordningen (2016:XXX) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå. Utbildningsbidrag får i vissa fall även lämnas till en studerande som . 4 § Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 september 2010 . Tobias Krantz . Claes Mårtensson (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga i Särskild behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning - särskilda krav inom ämnesstudierna. 6 feb 2020 Förskollärare (3,5 år), Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU med en kompletterande pedagogisk utbildning om 90 högskolepoäng.
Socialbidrag sjukskriven

Utbildningen leder till en förskollärarexamen.

Dana arbetade som civilingenjör och sadlade sedan om till att bli lärare genom att studera en kompletterande Se hela listan på du.se Läs mer om våra utbildningar. Om du vill läsa mer om vår utbildning och förbereda dina frågor kan du läsa mer på våra programsidor Kompletterande pedagogisk utbildning inriktning 7-9 samt Kompletterande pedagogisk utbildning inriktning gymnasiet.
Gup wiki erika

bli trött av amfetamin
cad design software
serotonin pills
ica gruppen aktiebolag
akademisk text radavstånd
cecilia lind stockholm
peter tarnowski berlin

Göteborgs universitet Box 135, 405 30 Göteborg Besöksadress: Skolgatan 2. Tel: 031 786 5574 Epost: pia.lundahl@gu.se

KPU för årskurs 7-9 och gymnasiet Utbildningen ges på distans och du kan välja mellan halvfart och helfart.