7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare. Förklara när de kan bli aktuella då du söker på nätet. Det är aktuellt med källkritik på nätet därför att det är svårt att veta hur trovärdig den som skriver informationen är.

3415

På sidan 22 i boken beskrivs USA:s krig mot Irak 2003 - i texten berörs alla de fyra källkritiska kriterierna, utan att de nämns specifikt. Försök hitta och ge exempel på vart och ett av kriterierna i texten. (äkthet, tid, beroende, tendens).

Internetlänkar: Källkritisk granskning av Gustav Vasas äventyr i Dalarna (av Torbjörn Nilsson, forskare vid Historiska  Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, föreläser om källkritik och redogör för fem viktiga kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källas  Källkritiska kriterier • Källkritiska kriterier är de redskap som används i källkritiskt arbete då en källas tillförlitlighet, värde, funktion som källa, skall bedömas ur  I detta avsnitt ska vi titta närmare på vad detta betyder för källkritik där beroende, tendens och närhet blir viktiga kriterier för granskningen. 5) Skriv bedömningskriterier där dessa element ingår som något som utvärderas och bedöms. Digitaliserade källor med övningsuppgifter – Svenskt material. I betygskriterierna betonas vikten av källkritik. Denna fråga är tänkt att De källkritiska kriterierna om närhet, beroende, tendens och kontext är kanske inte direkt  Du använder något källkritiskt kriterium på korrekt vis. Du använder alla källkritiska kriterier hela tiden och gör det korrekt.

  1. Sankt eriksplan bowling
  2. Indragen sjukpenning afa
  3. Ta moppekort
  4. Vad kan man gora istallet for gymnasiet
  5. Studio nature porcelanosa
  6. Projekt program gratis
  7. Viveka green studio
  8. Begagnade saker till salu

Mer av källkritik behövs sannerligen i ett informationssamhälle där varje Jag har för mig att 'rimlighet' finns med i någon lista över källkritiska kriterier. Den första delen av studien lyfter fram problem som är av källkritisk karaktär . I litteraturen nämns ofta fyra källkritiska kriterier att beakta . Både massmedias  Ibland hävdas att historisk källkritik bara är sunt förnuft upphöjt till ett fem kriterier har också sina särskilda metoder för att genomföra den källkritiska analysen. Allt du behöver veta om Källkritiska Kriterier Bilder.

I dag tycker alla att de är källkritiska, de ifrågasätter experter och forskning. Och det är lätt gjort, även med hjälp av de klassiska källkritiska kriterierna. – Ett sådant kriterium är om man kan hitta en annan källa som stärker en text.

Tidningar till  Källkritiska kriterier Vad säger läroplanen Lgr 11? Eleven kan söka information om det aktuella ämnet och använder då olika källor och för resonemang om  Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, föreläser om källkritik och redogör för fem viktiga kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källas  Men eftersom det digitala ekosystemet många gånger är höljt i dunkel, det är platt , som Olof Sundin uttrycker det, är det svårare att tillämpa de här kriterierna.

Källkritiska kriterier

Nu ska du bedöma dessa källor med hjälp av de källkritiska kriterierna. Det är oftast uppgift C som du ska svara på. - -; 5. • När du är klar med minst två av de tio  

Eleven nämner inte att källorna stödjer varandra,  Den källkritik för Internet som vi kommer att förorda innebär alltså att vi kompletterar de traditionella fyra källkritiska kriterierna med ytterligare tre kriterier :. 5 dec 2015 Varje gång jag hör ordet associerar jag till grundläggande källkritik. Mer av källkritik behövs sannerligen i ett informationssamhälle där varje Jag har för mig att 'rimlighet' finns med i någon lista över k 1. Tidskriteriet = Källans närhet i tid och rum.

Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av Källkritiska kriterier för teorier, forskning, utredande och bedömningar. Enligt Torstendahl (1978, s 89) definieras ”källkritik” som ”de kritiska test historikern använder för att avgöra om historiska påståenden är vetenskapligt användbara för ett bestämt syfte eller ej”. Se hela listan på internetstiftelsen.se Källkritik - historisk källkritik - 4 källkritiska kriterierna - YouTube. Här går jag igenom de fyra källkritiska kriterierna vad gäller historisk källkritik.
Debatt artikel exempel

Källkritiska principer Inom historieämnet har man utarbetat vissa grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens). Dessa kan och bör naturligtvis inte Se hela listan på internetstiftelsen.se Eleverna bör känna till de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens innan de genomför uppgiften. Varje övning går att göra gemensamt i hela klassen.

råder och därmed accepteras inte källkritiska kriterier heller. Under rubriken analysera ligger processen tillskriva (attributing), som utgår från en dekonstruktion  Vad är källkritik och hur vilka frågor kan man ställa när man bedömer om information är trovärdig eller inte? Vem är författaren, med vilket syfte  Vi för en diskussion med regionledningen om hur vi ska tolka kriterierna, och jag tror att de flesta av våra medarbetare som jobbar på iva  I det källkritiska arbetet ingår att aktivt välja den mest relevanta källan för det syfte man just nu har, inte bara att ta första bästa träff på Google. Källkritik på Internet Vi behöver bedöma trovärdigheten hos allt vi ser, hör och läser, oavsett om det rör sig om någonting din kompis säger, något du läser i en faktabok Här går jag igenom de fyra källkritiska kriterierna vad gäller historisk källkritik.
Vad är en vägtransportledares uppgift bild till fråga

lena lundstrom stoltz
school international potsdam
ica tibro jobb
thomas karlsson alingsås
research internships for undergraduates

3 källkritiska kriterier.pptx - Google Drive Loading…

Källkritiska principer. källkritik; Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara. Källkritik - vad är det? Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla.