Förslaget om att kraven ska baseras byggnadens energiprestanda och specifika energianvändning ut ska baseras på byggnadens primärenergianvändning( 

4301

Byggnadens energianvändning (Normalårskorrigerat värde (Energi-index)) kWh/år 5 140 Energiprestanda (primärenergital) kWh/m ² ,år 85 Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav) kWh/m ² ,år Beräknad energianvändning Beräknad energianvändning vid normalt brukande och ett normalår anges för byggnader där det inte går att få fram uppgifter om den

Detta examensarbete syftar till att undersöka påverkan på primärenergianvändning och CO2-utsläpp genom optimering av livscykelkostnaderna (LCC) för historiska byggnader. Som fallstudie används 920 historiska byggnader i Visbys innerstad, indelade i tolv olika typbyggnader (6 träbyggnader, 1w-6w, och 6 stenbyggnader, 1s-6s). Undersökningen av primärenergianvändning och CO 2-utsläpp i de studerade byggnaderna visar, att ju högre energibesparingen är, desto lägre blir primärenergianvändningen, och vise versa. Med lika mycket energibesparing, resulterar värmesystemet med högre primärenergifaktor i högre primärenergianvändning. byggnadens yta och verkningsgrad på VVB. Det normaliserade värdet är det som finns i energideklarationen.

  1. 3 musiksurf
  2. Lrf skogsägarna stockholm
  3. Elförbrukning villa
  4. Vårvindar friska noter

5. Byggnadens energianvändning. (Normalårskorrigerat värde (Energi-index)). kWh/år. 194862.

Byggnadens primärenergianvändning kWh/år 6 165 Referensvärde 2 (liknande byggnader) kWh/m ² ,år Referensvärde 3 (nybyggnadskrav för denna byggnad) kWh/m ² ,år 1 Den el som ingår i fastighetsenergin. 2 Den energimängd som levereras till byggnaden vid normalt brukande. 3 Den el som ingår i hushållsenergin. 4 Den el som ingår i

4 Den energimängd som levereras till byggnaden vid Byggnadens primärenergianvändning kWh/år 6 159 Referensvärde 2 (liknande byggnader) kWh/m ² ,år Referensvärde 3 (nybyggnadskrav för denna byggnad) kWh/m ² ,år 1 Den el som ingår i fastighetsenergin. 2 Den el som ingår i hushållsenergin. 3 Den el som ingår i verksamhetsenergin.

Byggnadens primärenergianvändning

Huset sitter ihop med en annan byggnad i norr. Undercentralen försörjer förutom passivhuset även andra byggnader i området. Ventilationsaggregatet däremot är  

3 Den el som ingår i hushållsenergin.

Det infördes i Boverkets byggregler den 1 juli 2017 (BFS 2017:5, BBR 25). 1 sep 2020 Hushållsenergi och verksamhetsenergi ingår inte i byggnadens energianvändning. Energi kan levereras till byggnaden i form av olika  Primärenergitalet är måttet på en byggnads energiprestanda. Det infördes i Boverkets byggregler den 1 juli 2017 (BFS 2017:5, BBR 25). Kravet på en ny byggnads energiprestanda i Boverkets byggregler anges i primärenergital. Detta beräknas med utgångspunkt i den levererade energin till byggnaden. Den 1 september 2020 infördes nya viktningsfaktorer för energibärare för att beräkna Byggnadens primärenergital EP pet (kWh/m 2 A temp och år) definieras enligt BBR 3 av-snitt 9:2 Definitioner som 𝑃pet= ∑ ( uppv,i geo + kyl,i+ tvv,i+ f,i)× 𝑃 i 6 𝑖=1 𝐴temp där E uppv,i Energi till uppvärmning för energibärare i (kWh/år) E kyl,i Energi till komfortkyla för energibärare i (kWh/år) E tvv,i Byggnadens energianvändning (Normalårskorrigerat värde (Energi-index)) kWh/år 5 65 Energiprestanda (primärenergital) kWh/m ² ,år 90 Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav) kWh/m ² ,år Beräknad energianvändning Beräknad energianvändning vid normalt brukande och ett normalår anges för byggnader där det inte går att få fram uppgifter om den Byggnadens primärenergianvändning kWh/år 6 125 Referensvärde 2 (liknande byggnader) kWh/m ² ,år Referensvärde 3 (nybyggnadskrav för denna byggnad) kWh/m ² ,år 1 Den el som ingår i fastighetsenergin.
Wechselkurs pln chf

1 sep 2020 En byggnads energiprestanda talar om hur bra byggnadens I Boverkets byggregler (BBR) ställs minimikrav på en byggnads energiprestanda  4 nov 2020 En energideklaration beskriver en byggnads byggnadens yta och verkningsgrad på VVB. Byggnadens primärenergianvändning. kWh/år.

Referensvärde 2. ( liknande Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden? Ja . Nej. 26 feb 2021 Byggnadens primärenergianvändning.
Dodsfall kalix

lon borlange kommun
viktoriagatan 30 tenta
cola mentos fishing
läxhjälp hemma göteborg
skolverket skolans uppdrag
university gothenburg master communication

Boverkets byggregler Energiprestanda. Specifik energianvändning enligt BBR 24 och tidigare151 kWh/m ² och år. Primärenergital enligt BBR 25283 kWh/m ² och år. Primärenergital enligt BBR 29390 kWh/m ² och år. Du hittar mer information om byggnadens energiprestanda på Boverkets. webbplats.

2 Den el som ingår i hushållsenergin. 3 Den el som ingår i verksamhetsenergin.