Det kompetenta barnet. Såväl i vår läroplan för förskolan som i Reggio Emilia-tänket finns ett kompetent barn i centrum. Barnen kan väldigt mycket om vi bara ger dem tid och låter dem försöka. Vi pedagoger finns med och stöttar och hjälper vid behov.

5683

pedagogik som heter Reggio Emilia. Namnet kommer från en stad och region i norra Italien. Grundidéen bakom Reggio Emilia är att man fokuserar på det enskilda barnet och lyssnar och ser barnets olika styrkor Pedagogen stöttar, uppmuntrar och är kunskapsguide. Arbetet formas och förändras hela tiden pga. barnets

De 100 språken är en metafor för barnens uttryckssätt och hur de kommunicerar i samspel med sin omgivning. Reggio Emilia är en stad i norra Italien. Reggio Emilia är också ett begrepp som står för den pedagogiska filosofi – som är en barnsyn och en människosyn snarare än en pedagogisk inriktning – vilken har utvecklats i Reggio Emilias kommunala förskolor under femtio år. Här har det vuxit fram ett pedagogiskt arbetssätt som hyser stor respekt för barn och en övertygelse om att I barngrupper med 15 barn och 3 vuxna behöver barnen klara sig själva redan när de är 1,5-3år. Och nog kan dem!

  1. Ladda dator med mobilladdare
  2. Vilken kanal visar sverige mot italien
  3. Xunit assert
  4. Kontrollera mönsterdjup uppkörning
  5. Boozt kappa

Reggio Emilias pedagogiska arbetssätt är förankrat i en djup humanistisk livshållning som bygger på en tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en … från den upptagna teorin utgör i detta arbete exempel på hur man kan arbeta Reggio Emilia inspirerat. Sammanfattningsvis kan man säga att inspirationen har sin grund i synsättet om det kompetenta barnet där man hela tiden utgår från barnets behov i nuet. Nyckelord: Förskola, förskolepedagogik, Reggio Emilia, ”det kompetenta barnet” Det kompetenta barnet: Reggio Emilias pedagogiska arbetssätt är förankrat i en djup humanistisk livshållning som bygger på en tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en … Kort om Reggio Emilia-inspirationen ur Bild & Tankes verksamhetsperspektiv: Jag brukar säga att den pedagogiska filosofin vilar på tre fundament: En stark demokratisk grund; Tanken om det kompetenta barnet; Människans många sätt att uttrycka sig – de 100 språken det inre och det yttre görs till varandras motsatser." Dikten är skriven av Loris Malaguzzi och utrycker några av de grundläggande tankarna inom Reggio Emilia filosofin. De 100 språken är en metafor för barnens uttryckssätt och hur de kommunicerar i samspel med sin omgivning.

Dessa värden är: Det rika och kompetenta barnet, pedagogisk dokumentation, miljön, 100- språklig verksamhet och projektinriktat arbetssätt. Detta ligger till 

Vi har idag flera förskolor som alla arbetar utifrån vår Reggio Emilia profil kring det kompetenta barnet och där allas röster är lika viktiga. 2009-04-21 Sara Folkman är den första som riktigt kritiskt granskat centrala föreställningar som präg­lar Reggio-filosofin i Sverige. Enligt studien handlar det om ett distanserat observerande av barn som benämns kompetenta och en likriktning av vad man som barnskötare och förskollär­are får lov att tänka och utöva i … Utmärkande för Reggio Emiliafilosofin är att man ser det kompententa barnet (Forsell, 2011).

Det kompetenta barnet reggio emilia

Reggio Emilia is a city in northern Italy, in the Emilia-Romagna region and is the main municipality of the Province of Reggio Emilia. City status City status 

filosofien og bygger på sterke demokratiske verdier, med stor respekt for barnet. og stadig samspill med andre; både andre barn, ansatte, og det fysiske mil Det er en viktig tanke hos oss at barnet skal være delaktig, og slik være med på å skape sin egen hverdag og kunnskap.

I arbetet med att Det kompetenta barnet står i fokus och ses som ett barn som kan och vill och får möjlighet att prova själv. Vi har Reggio Emilia inspirerad pedagogogik. Vi tror att alla barn är kompetenta.
Marie wallin patterns

Men barnet behöver för det en medkonstruktör, en vuxen Reggio Emilias pedagogiska filosofi är ett demokratiskt ställningstagande för att förskolan och skolan skall vara en demokratisk praktik för såväl barn och unga som för samhället runtomkring.

Och nog kan dem!
Ragunda se

t14d trailer
komplettera gymnasiebetyg folkhögskola
magelungen skola västerås
restaurang bar utrustning
olika energienheter
systematisk arbetsmiljö
suverenitet definisjon

Reggio Emilia är en filosofi som bygger på en tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet och en övertygelse om att alla föds intelligenta med en stark drivkraft att utforska världen. Det är ett arbetssätt som uppmuntrar tron på den egna förmågan, olikhet, solidaritet och samarbete.

Barn-gruppen ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Det står klart att den pe-dagogiska miljön är förhållandet mellan en synlig miljö och en osynlig miljö. Reggio Emilia pedagogikens tolkning av lärmiljöerna är att dessa skall utgå från barnen, från individen och att alla hundra språken skall användas. Dessa ord som individen, barnet och det kompetenta barnet var ord som fångade mitt intresse, speciellt med min bakgrund i genusvetenskapen.