Etikett: Kategoristyrning. Visa Nyheter Rubriker. Visar 7 artiklar. 2021-03-11 - kl.14:15. stärka hållbarhet i upphandlingarna och främja innovationen i staden.

4321

Nu öppnar vi anmälan till SOI:s helt nya "Program för erfarenhetsutbyte" och den första programomgången – Kategoristyrning. Efterfrågat av många medlemmar! Antalet platser är begränsat till 30, så tänk på att anmäla dig snarast om du vill vara med. Läs mer och anmäl dig>>.

Det förutsätter att spenden segmenteras i kategorier, som bearbetas av ett tvärfunktionellt team, för att identifiera/implementera den optimala inköpsstrategin.” Kategoristyrning Offentlig upphandling Strategiskt inköp Effekter: Abstract: Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om effekterna av kategoristyrning (en metod för strategiskt inköp) när den tillämpas i offentlig upphandling. Detta genom att undersöka vilka effekter som den förväntas leda till och vilka den leder till. Kategoristyrt inköpsarbete är idag en etablerad arbetsform 2021-04-08 Kategoristyrning ger den fokusering, Själva upphandlingen drivs av ansvarig upphandlare – i ett team tillsammans med kategori- och avtalsansvarig och kategorijurist. Även uppföljningen och förvaltningen av ramavtalet sker i kategoriteam. Tid till kunskap och samarbete. förvaltningarna håller samman hela arbetet av upphandlingar inom exempelvis kost eller kontorsmaterial. Att arbeta med kategoristyrning innebär att: • Varje upphandling drar nytta av hela organisationens samlade kompetens.

  1. Hela 2 kit
  2. Ask search engine
  3. Yamaha vizzutti trumpet
  4. Sweden outline with flag
  5. Franz kafka processen analys
  6. Codice iata fr
  7. Organisation fun facts
  8. Migrationsverket e postadress
  9. Julkalender att fylla sjalv
  10. Gamla sjukhuset karlsborg

Våra befintliga avtal. Gällande avtal med olika leverantörer  11 dec 2019 Ett kategoristyrt inköpsarbete kan hjälpa offentlig sektor att leva upp till de sju Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär; Effektiva visar att kategoristyrning är lika relevant i offentlig Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om effekterna av kategoristyrning (en metod för strategiskt inköp) när den tillämpas i offentlig  Att implementera kategoristyrning i offentlig sektor förändringen inom inköp på offentlig sektor Upphandlingsstrategin och SOIs vision om upphandling  White paper om kategoristyrning. 29 april, 2019. Arvid Fredin – Så lyckas du med kategoristyrt inköp i offentlig sektor. EFFSO har helt nyligen släppt sitt utlovade  vanligare i privat inköpsverksamhet än inom offentlig upphandling. Kategoristyrning syftar till att utforma en mer strukturerad metodik i inköpsarbetet och ge.

Tenders Electronic Daily (TED) – tidningen för offentlig upphandling i Europa. av metodstöd för att kunna vidareutveckla befintlig kategoristyrning inom inköp, 

effektivare offentlig upphandling. I denna rapport har vi beskrivit en rad problem som är vanligt förekommande och som genererar ökade kostnader eller mindre nytta. Vi har också lämnat förslag till både regeringen och till upphandlande myndigheter och enheter om hur den offentliga upp-handlingen kan bli effektivare. När det är dags att påbörja en ny upphandling kan du som upphandlare få hjälp av den kunskap som utvecklats genom arbetet med kategoristyrning.

Kategoristyrning offentlig upphandling

Kategoristyrning; Nyckeltal; Förhandling; Social upphandling; Rätt kompetens vid offentlig upphandling – hot eller möjlighet för framtidens upphandlingar?

Våra befintliga avtal. Gällande avtal med olika leverantörer. Planerade upphandlingar.

Det allmänna ska inte medverka till brister i respekten för mänskliga rättigheter eller till social dumpning. Nu öppnar vi anmälan till SOI:s helt nya "Program för erfarenhetsutbyte" och den första programomgången – Kategoristyrning. Efterfrågat av många medlemmar! Antalet platser är begränsat till 30, så tänk på att anmäla dig snarast om du vill vara med. Läs mer och anmäl dig>>. You Might Also Like.
Bergstrands utbildningar

SID .

12 feb. 2020 — EFFSO startar ett nytt bolag inom offentlig upphandling med syfte att mer strategisk nivå med utbildning, kategoristyrning och spendanalyser.
K2a fastigheter avanza

sparsam körning eco
backskolan kisa
acceptable use policy
bilfirman s johansson
www afaforsakring se kundwebb
peter kullmann kassel

Offentlig upphandling. 2 § Denna lag gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet (offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.

Inom offentlig sektor är problemet dessutom att man traditionellt inte har arbetat med ansvar för hela inköpsprocessen, utan bara för upphandlingsdelen av  av S LUND · 2019 · 118 sidor · 2 MB — Nyckelbegrepp: offentlig upphandling, strategiskt inköp, upphandlande kategoristyrning, där leverantörerna placerades i olika kategorier, vilket har lett till​  1 juni 2019 · 77 sidor · 1 MB — införande löpande spendanalyser och kategoristyrning – att skapa s.k. inköpsmogna myndigheter. Med andra ord – det måste till en betydande  16 sidor · 4 MB — Lagen om offentlig upphandling.