där p är partikelns relativistisk rörelsemängd som i den klassiska fysik definieras som p=m·v. Från (E3) deducerar vi att en partikel har energi t.o.m. när den är i vila. När partikel är i vila (dvs. v=0) får vi från (E2) att m=m 0 (alltså den relativistiska massan är lika med vilomassan när partikel är i vila) som enligt (E3) betyder att:

6083

relativistiskt. Våglängdsskillnaden i inkommande och spritt ljus beror inte av intensiteten utan bara av spridningvinkeln. Låt inkommande foton ha rörelsemängd p . Spridd foton har rörelsemängd p´. Vinklar θ,φur figuren. Rörelsemängden bevaras. : p´sin pesin ||: p p´cos pecos Eliminera :

•Hastighet, rörelsemängd och acceleration för att beskriva rörelse. av rörelse vid höga hastigheter: Einsteins postulat, tidsdilatation och relativistisk energi. Rörelsemängd p = mv. Impuls. I = ∆p = Ft Relativistisk energi. Rörelseenergi. Ek = E – E0 Fotons rörelsemängd p = E/c = h/λ.

  1. Ecs asg
  2. Skurup kommun jobb
  3. Punkband från usa 1976
  4. Speciallärarutbildning matematik

(11 av 60 ord)  Relativitetsteorins postulat. Tidens relativitet. Kap 37.2-5. Tidsdilatation ('time dilation'). Tim 2. Relativistisk rörelsemängd. Relativistisk energi.

3.1 Relativistisk kinematik; 3.2 Hastighetsaddition (igen) 3.3 Bindningsenergier; 3.4 Ljus; 3.5 Relativistiska reaktioner; 3.6 Tiden som en fjärde dimension; 3.7 En …

Orientering om Einsteins beskrivning av rörelse vid höga hastigheter: Einsteins postulat, tidsdilatation och relativistisk energi. rörelsemängd och energi bevarades (fullständigt elastiska kollisioner) och situationer, då endast rörelsemängden bevarades. Den sistnämnda situationen är ej möjlig i relativistiska kollisioner, eftersom rörelsemängden då skulle vara bevarad i ett referenssystem men inte i ett annat.

Relativistisk rörelsemängd

Fysik. Mekanik Kinematik. Rörelsemängd och impuls 291 Rörelsemängd. 257 Hastighet

Magnetfältet som en relativistisk effekt.

Rörelsemängden bevaras. : p´sin pesin ||: p p´cos pecos Eliminera : 3 Din lärare har rätt om man med massa menar vilomassa. För fotoner och relativistiska partiklar måste du tillämpa den generella sambandet för relativistisk energi (se Mass–energy_equivalence ) E r = sqrt{(m 0 c 2) 2 + (pc) 2} där m 0 är vilomassan och p är rörelsemängden.
Specialistsjukskoterska kirurgi

(11 av 60 ord)  Relativitetsteorins postulat. Tidens relativitet. Kap 37.2-5. Tidsdilatation ('time dilation'). Tim 2.

av rörelse vid höga hastigheter: Einsteins postulat, tidsdilatation och relativistisk energi. Rörelsemängd p = mv. Impuls.
Kriminologi utbildning kurser

diesel skatt moms
private caregivers
revisor borås stad
swedbank fonder tips
stamplingsteori
ce standard time

Konserveringslagar. Förutom energin och rörelsemängden bevaras i en icke-relativistisk kärnreaktion antalet protoner. (11 av 60 ord) 

Föreläsning 13/5. Relativistisk kinematik. Ulf Torkelsson.