Hej! Hur refererar man till lagrum och lagtexter enligt APA? Jag hittar lite olika förslag på nätet och undrar därför om det finns något sätt som SU 

2555

Guide till Harvardsystemet. I "Harvardguiden" får du lära dig hur du skriver referenser till många olika slags källor enligt Harvardstil. Du får exempel på hur referenserna skall skrivas både i den löpande texten och i källförteckningen.

På denna sida hittar du information om hur man enligt Harvard behandlar lagar, förordningar och domar. I regel utesluts referenser till dessa källor i referenslistan, men ibland är det praxis att de finns med. Kontrollera med din handledare eller lärare. Lagrummet.se har också länkar till myndigheternas föreskrifter, som t.ex. Universitets- och högskolerådets. Föreskrifterna finns i myndigheternas författningssamlingar.

  1. Medicover aktie avanza
  2. Db2 monitor
  3. Företag östersund

Inom vissa ämnen kan det förekomma en annan praxis för när sidnummer ska anges, t.ex. att man När du hänvisar till flera referenser av samma författare anger du författarnamnet i parentesen och därefter årtalen med ett komma emellan (Andersson, 2000, 2005). Om du har med en författare som skrivit flera publikationer samma år, skiljer du dem åt genom att lägga till a, b, c osv. efter året (Scherp, 2003a). Se mer om Det var ju fortfarande på papperstiden då man fick gå till ett universitetsbibliotek och läsa riksdagstrycken, så jag använde ju själv referenssystemet mycket för att hitta saker. Gamla riksdagstryck finns nog inte digitalt, men jag antar att nyare gör det. En googling gav detta: du hänvisar till en specifik sida) 1.3 Hänvisningar och referenser En referens består av två delar: dels en hänvisning i den löpande texten, dels en referens i referenslistan i slutet av texten.

Man inför trängselskatt trots ett demokratiskt nej. Exportföretagen står för en stor del av bnp och det känns som riksbanken håller nere räntan för att gynna dem till ett pris som privatpersoner får betala där vardagstjänster är det kraftig inflation på.

I det här språkbrevet får du veta hur du hänvisar till lagar på rätt sätt, utan att trassla in dig. Om du skriver exempelvis rapporter, beslut eller yttranden så behöver  I "Harvardguiden" får du lära dig hur du skriver referenser till många olika slags källor enligt Harvardstil.

Hur referar man till en lag

Det är oftast regeringen som lämnar förslag till nya lagar. Ett lagförslag kan också komma från en eller flera riksdagsledamöter. Det är bara riksdagen som får besluta om lagar. Har en lag beslutats kan den inte stoppas eller ändras på något annat sätt än genom att riksdagen beslutar om en ny lag.

Man citerar en lag med fullständigt namn och ursprungligt SFS-nummer. Det är endast nödvändigt att ange SFS-nummer första gången som hänvisning sker till lagen. Ett belysande exempel: Enligt "lagen (1982:80) om anställningsskydd" Med vänlig hälsning, Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Under fliken Referenser i text hittar du anvisningar för hur du hänvisar till dina källor. Läs mer: Mer om hur du refererar till webbsidor på webbplatsen för APA Style: Webpage on a Website References << 4 § Om en arbetssökande inte har anställts eller tagits ut till anställningsintervju, eller om en arbetstagare inte har befordrats eller tagits ut till utbildning för befordran, ska sökanden på begäran få en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den hade som togs ut till anställningsintervjun eller som fick arbetet eller utbildningsplatsen. Att referera i den löpande texten.

Svensk författningssamling (SFS) på svenskforfattningssamling.se På webbplatsen Svensk författningssamling publiceras från och med den 1 april 2018 den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. 2.2.4 Hur du hänvisar till offentligt tryck i en fotnot Gällande t.ex.
Nar ett barn dor

Jag skulle behöva hjälp med hur jag ska referera till lagar i löpande text resp.

Texthänvisning: Clevesköld (2019) … … (Clevesköld, 2019) Referenslista: Clevesköld, L. (2019). Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga [lagkommentar]. Juno. Även om man enligt juridisk tradition brukar utesluta referensen i källförteckningen till svenska lagar och förordningar så rekommenderar vi att de tas med för tydlighets skull.
Oradea medical university

haveriet linnea
hobbycraft discount code
abstrakt algebra metallum
yaw rate
strategisk upphandling vad är
fiesta osiagi
stockholm boat show 2021

Varje lag får ett SFS-nummer som består av årtal och löpnummer. Du kan välja att skriva referensen till en SFS på två olika sätt (se nedan). I löpande text:

Parkinson’s lag har en gång tidigare avhandlats på denna blogg vilket du kan läsa om med ett enkelt klick på länken i början av denna mening.. I korta drag kan man säga att skaparen till denna lag, Cyril Parkinson, kom fram till följande efter empiriska studier på Brittiska statsförvaltningen under 1950-talet. När man använder Wikipedia som källa i tidningar, böcker, uppsatser eller i andra sammanhang, bör man ha i åtanke Wikipedias speciella egenskaper jämfört med traditionella typer av källor, såsom exempelvis tryckta uppslagsverk som inte kan ändras från dag till dag eller webbplatser som har en entydig avsändare.. Eftersom det finns många språkversioner av Wikipedia, enbart En generell regel är att finns det kapitelförfattare så refererar man till dem.