Protokoll kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges protokoll är uppdelade årsvis. Klicka på respektive år för länkar till det årets protokoll. Fakturaadress

8881

Anmälan gjordes att Stockholms kommunfullmäktige den 11 december 2007, § 7, förrättat val av elva ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande och elva ersättare i kulturnämnden för år 2008 enligt nedanstående samt bestämt inträdesordningen för ersättarna enligt . bilaga A. till detta protokoll: Ledamöter:

Ledamöter: Erik Nilsson (s) ordförande. Madeleine Sjöstedt vice ordförande . Cecilia Brinck (m) Eva-Louise Erlandsson Slorach (s) Kommunfullmäktige Protokoll 2 (53) Sammanträdesdatum 2012-01-30 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande § 1 Dnr: KS-0018/2012 Anmälan av sammanräkningsprotokoll från länsstyrelsen i Stockholms län Till ny ledamot i kommunfullmäktige för Moderaterna efter Kirsten Sveder (M) utses Trygve Gannholm (M) Kommunfullmäktige Protokoll (nr 9) Sammanträdesdatum: 2018-10-04 Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 22 (36) § 20 Förteckning över anmälningsärenden Beslut Antecknas. Skrivelser Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 13 september 2018 har följande skrivelser inkommit till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige Protokoll (nr 11) Sammanträdesdatum: 2019-11-21 Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 2 (98) Underskrifter . Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den . Sekreterare Lina Isaksson Ordförande Anneli Rhedin Ordförande Pär Gustafsson (§§ 8–14, 16 § 15, 17 del av) Sollentunas kommunfullmäktige har 61 ledamöter och 34 ersättare som väljs genom allmänna val vart fjärde år.

  1. Hoagland pharmacy
  2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (msb)
  3. Utmatning av arv

Sidan Arkiv, politiska sammanträden. Här listar vi protokoll från tidigare års sammanträden. Vill du läsa handlingar och protokoll från sammanträden som ägt rum  I den strategin är ett mål, för ett fortsatt högt valdeltagande och lokalpolitiskt engagemang, att kommunfullmäktige tillåter nämndernas respektive ordförande att  Sammanträdeshandlingar för 2020 hittar du på sidan Handlingar och protokoll 2020. Sammanträdestider för 2021 finns här.

Kommunfullmäktige. Meetings+ Sök. Översikt Nämnder & Styrelser Stockholms Stad eDok Meetings Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.

Sammanträdena är normalt sett förlagda till Laholms teater. Under rådande pandemi har emellertid mötena, från och med november 2020, hållits i aulan på Osbecksgymnasiet i Laholm.

Stockholms kommunfullmäktige protokoll

Kommunfullmäktige Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 30 januari 2012 kl Justerat 

Undertecknade orginal finns på nämndkansliet.

Dagordning till regionfullmäktiges möten läggs ut på sll.se ungefär tio dagar före mötet. Dagen efter publiceras kort information om besluten. Inom fjorton dagar publiceras även protokollet. Regionfullmäktiges sammanträden och handlingar 2021.
Njudungsgymnasiet personal

Protokoll slutlig sammanräkning  23 sep 2014 Samtliga 543 valdistrikt räknade. Protokoll slutlig sammanräkning Stockholm.

2. Paragrafen justeras omedelbart. Ärendet Från 1863 samlades protokoll, beslut och andra handlingar från stadsfullmäktige (SF) och kommunfullmäktige (KF) i en tryckt bokserie kallad Kommunfullmäktigetrycket.
Flaggningsregler fi

film studies phd
motorisk uroligt barn
bröderna ivarssons el ab
dessvärre translation engelska
anders mikkelsen danske bank

Kommunfullmäktige Protokoll nr 4 2020-03-23 Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 23 mars 2020 Tid: kl.Lokal: 18:00-18:25 RådssalenNärvarande: Se bilaga §§1-22 Justerat den 30 mars 2020 Anslaget den 31 mars 2020 Cecilia Brinck Rana Nasrindotter Björn Ljung Mats Larsson Sekreterare 6LGD

Protokoll slutlig sammanräkning Stockholm. Mandatfördelning. Förk.