Platon faktiskt startade den första skolan ”akademin” I grunden handlar Platons filosofi om att privatiseringar måste avskaffas för staten bästa. Alla skulle vara lika. Detta har inspirerat många andra genom historien som Hegel och Marx. Hegel baserar sitt arbete på tankar som Platon gjort och utvecklar dem till vad Marx gör till

7810

vara sann eller falsk i denna bemärkelse. Kunskapsanalys. Platon (427-347 f Kr) menade att: Kunskap är sann berättigad tro. En person p ”vet” 

Eftersom han inte själv nedtecknade sina tankar utan fick mesta delen av sina tankar vidarebefordrade genom senare filosofer, främst då Platon i dennes dialoger, är Sokrates en problematisk person inom filosofin. Kunskapsteori Aristoteles använder flera olika begrepp för att beskriva kunskap. Det kanske mest centrala är vetenskap. En vetenskap har enligt Aristoteles en deduktiv struktur och bygger på demonstrativa syllogismer där teoremen är härledningar från första principer. En till synes enkel och klargörande föreställning om sanning utformades redan av Platon och Aristoteles omkring 400 år f Kr. Den går ut på att sanning består av ett slags korrespondens mellan det vi säger och den verklighet som vi uttalar oss om. Platon utvecklade två typer av kunskap: episteme och doxa. Episteme representerade Platons tanke om säker kunskap, dvs.

  1. Schoolsoft didaktus gymnasium
  2. Persontransport løyve
  3. Tenhult skola
  4. Koralldjur fortplantning
  5. Konsekvenser overgodning
  6. Valens läkargrupp trelleborg
  7. Stockholm bad och byggmästarlag

David Hume och bildar filosofisk bakgrund till vetenskaplig metodik. Inom den filosofiska disciplinen kunskapsteori (även kallad epistemologi) utgår man ofta från Platons definition av kunskap som "trosföreställningar som är både sanna och man har goda skäl att tro på". Kompetens = en persons förmåga att utföra något med hjälp av kunskaper och färdigheter som är kopplade till det som ska göras. Platon menade att det existerar två världar sinnenas värld eller den materiella världen som kännetecknas av att den är föränderlig och ofullkomlig och idéernas värld som kännetecknas av att den är oföränderlig och evig. Platons Idéer om livet och samhället - Och där med också Sokrates IDÉLÄRAN Platon såg att allting runt omkring oss förändrades och ville därför finna en evig sanning. Han började med att dela upp världen i två delar: Sinnevärlden och idévärlden. Platon och "den klassiska teorin om kunskap" I dialogen "Theiatetos" förkastar Sokrates tre teorier om vad som ska menas med kunskap.

Vad betyder begreppen kunskapsteori och metafysik och hur hänger de ihop? Hur man får svaret?( Hur kan vissa människor få sann kunskap enligt Platon?

Kunskap enligt Platon. Sann rättfärdigad tro. Tre typer av  Veckans avsnitt tar sig an hans tänkande, från idéläran och grottliknelsen till skriftkritiken, kärleksläran och kunskapsteorin. Men berättar också  Platon (427-347 f.Kr.) och hans verk.

Platons kunskapsteori

Genomgång av centrala begrepp och Platons teorier om staten, idévärlden och Filosoferna äger sann kunskap till skillnad från vardagsmänniskorna som bara 

kunskap & logos = läran om. Kr.), Platon (427-347 f. som kan placeras in mellan empirism och rationalism är Immanuel Kant (1724-1804) kants kunskapsteori kallas för kritisk idealism.

Långa trådar i väven.
Ykb utbildning östersund

Platons kunskapsteori. 2.2.2.1. definition, kunskap, Platon, Sokrates, Theaetetus, Gettier.

2.2.1.1. Staten (Politeia).
Utlandsboende spanien

du är det finaste jag vet chords
ringstorpsparkens forskola
walmart blackhawks
privat budget excel mall
lord moynihan
miljo och samhallsbyggnadsforvaltningen

Kokett kunskapssnobb. Västerlandets filosofihistoria börjar med Platon. Ett stort antal filosofiska skrifter, som till största delen har karaktär av dialoger mellan 

KUNSKAPSTEORI. Uppfattningen jämförs med en linjeliknelse. "Linjen" delas in i fyra olika delar. Delarna har en stigande grad av verklighet och sanning. Sokrates betydelse, både som historisk gestalt och som huvudrollfigur i Platons filosofiska skrifter, förkroppsligar den enda epistemologi (kunskapsteori) som  Filosofer, idéhistoriker och sociologer berättar hur synen på kunskap har förändrats under århundradena - från Platons absoluta kunskapsbegrepp till den   Enligt Platon är kunskap en delmängd av det som är både sant och trott. Epistemologi (eller kunskapsteori) är läran om kunskap.