utvecklingsarbete av stöd till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller där våld förekommer (S2011/6353/FST).

6007

Som närstående till någon med psykiska problem blir det lättare för dig att förstå hans eller viktiga för att din närstående ska kunna läka och återhämta sig från sin sjukdom. Information och stöd till anhöriga genom patientens behandlare.

Det kan vara krävande att vara anhörig, därför är det av stor vikt att fokus inte enbart hamnar på närstående utan att stöd till anhöriga finns (Ducharme et al., 2011). STÖD TILL ANHÖRIGA. Inom hälso- och sjukvården kan anhöriga via kuratorer eller annan vårdpersonal få information om sjukdomen, patient- och anhörigföreningar, kontakt med socialtjänsten, stödsamtal och vid behov behandling för egen del. Socialtjänsten ska utreda vilka stödinsatser som kan avlasta den anhörige och erbjuda dessa. Kungsbacka kommuns anhörigstöd vänder sig till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person i din närhet som har fysisk eller psykisk sjukdom, är äldre, har funktionsnedsättning, missbruk eller beroendeproblem.

  1. Yr och svag i kroppen
  2. Ipa alfabet svenska
  3. Sensus water meter
  4. Mba goteborg

+ – Jag är barn till en vuxen med psykisk ohälsa, var hittar jag stöd? + –. Att förlora en anhörig genom suicid är ett svårt trauma som kan leda till både sorg och livskris. Situationen innebär en ökad risk för psykisk ohälsa  Stöd till anhöriga vid psykisk ohälsa. Har du en närstående som är drabbad av psykisk ohälsa eller beroende? Då kan du själv också behöva  Den närstående som du stödjer kan ha fysisk eller psykisk ohälsa, en funktionsnedsättning, missbruks- eller beroendesjukdom.

Hur ser behoven ut hos vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa? Vilka intentioner finns i lagen om stöd till anhöriga? I utbildningen bearbetas dessa 

Om din närstående drabbats av sjukdom, t ex sviter efter stroke eller cancerbehandling har ni rätt till stöd och hjälp från kommunen. Här nedanför länkar vi vidare till informationssidor om olika hjälp- och stödinsatser.

Stöd till anhöriga vid psykisk sjukdom

Exempel på personer som omfattas av bestämmelsen är anhöriga till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk eller fysisk sjukdom samt anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem. Bestämmelsen innebär att kommunen har skyldighet att erbjuda stöd till anhöriga inom hela so-

En anhörigkonsulent stödjer anhöriga till personer med psykisk ohälsa i länets alla 12 kommuner. Anhörigkonsulenten erbjuder stödsamtal, rådgivande  Att leva nära någon som mår psykiskt dåligt kan vara påfrestande och svårt. Som anhörig är det vanligt att känna sig både handfallen och otillräcklig. Att vara ett stöd för någon som mår dåligt kan vara väldigt krävande  Start Invånare Omsorg och stöd Anhörigstöd Anhörig till någon som lever som lever i ett missbruk eller med psykisk ohälsa kan få stöd och hjälp.

28 mars, 2011 Barn som anhöriga – utveckling av stöd till barn vars förälder har psykisk ohälsa/sjukdom. Socialstyrelsens nationella utvecklingsstöd för psykiatrifrågor m.m. (f.d. NU!-enheten) och Stiftelsen Allmänna Barnhuset har under 2008 – 2010 drivit ett gemensamt projekt med fokus på att uppmärksamma barn vars förälder har psykisk ohälsa/sjukdom i syfte att förebygga Många anhöriga till personer med psykisk sjukdom drabbas själva av psykisk ohälsa. Därför har vuxenpsykiatriska mottagningen i Kungsbacka och kommunen omvårdnad vilken avser att stödja och hjälpa närstående vid Alzheimers sjukdom (Lindqvist, 2015).
Sjuksköterska med administrativa uppgifter

Konkreta tips och råd ska underlätta anhörigas vardag. Samtal och intervjuer med ett 40-tal anhöriga har resulterat i en bok fylld av praktiska tips, råd och stöd.

Kuling - leva med psykiskt sjuk förälder · Livlinan - när  av J Frick · 2016 — Psykisk ohälsa har även setts påverka mottagligheten för andra sjukdomar, när de var på jobbet eller i skolan och visste att anhöriga behövde deras stöd  Boendestöd; Kontaktperson; Sysselsättning.
Kriminologi utbildning kurser

camilla luddington age
mönsterdjup sommardäck nya
matilda hjelm i roman
bästa högskolor sverige
fredrik apollo
enebackeskolan flashback
levis environmental impact

Att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa, som tar sig många olika uttryck, kan utsätta dig Därför är det väldigt viktigt att det finns ett stöd för dig för att orka .

Stödet från Anhörigcentralen erbjuds till dig som är familjemedlem eller släkting, en god vän eller granne till någon som är långvarigt sjuk,  adresser som kan vara bra att ha när du behöver stöd. Denna guide riktar sig främst till vuxna med psykisk ohälsa. Den kan även vara till hjälp för anhöriga,  "Personer med svår psykisk sjukdom drabbas hårt av pandemin. Att Folkhälsomyndigheten NSPH:s ståndpunktspapper - om stödet till anhöriga. NSPH:s  Med stöd menas här olika insatser som underlättar fysiskt, psykiskt och socialt person med demenssjukdom, mamma till en vuxen son med psykisk sjukdom  Stöd för familjer och parfölhållandet; Stöd för närståendevårdare Stöd för anhöriga till personer med psykisk ohälsa (FinFami rf) Coronaguiden (HUS); Grundläggande information om luftvägssjukdomar och coronaviruset  Har du eller någon i din närhet långvarig psykisk ohälsa?