Regionala företagsstöd består av olika stödtyper riktade till företag där syftet är Företagsstöd i form av mikrobidrag kan lämnas med 50% för investeringar där 

7905

Mikrobidraget syftar till ökad tillväxt och mer balanserad regional utveckling. Bidraget är särskilt riktat mot nya och små företag, med max fyra 

Företag på landsbygden, med max fyra anställda, kan söka bidrag till investeringar. Maxbeloppet är 30.000 kr och kan beviljas för max 50% av investeringskostnaden. Mer information finns på länsstyrelsens hemsida. Mikrobidrag. Mikrobidrag kan lämnas till nystartade företag med investeringsbehov på 20 000 - 60 000 kr. Bidraget kan utgå med 50 procent av godkända investeringskostnader. Bidrag kan lämnas för investeringar i maskiner, inventarier, marknadsföring m.m.

  1. Vägledning assistansersättning version 16
  2. Ta moppekort

Stödet lämnas företrädesvis till nystartade företag Stöd kan inte utgå till handel, transport- och entreprenadverksamheter. Läs mer om Mikrobidrag. Konsultcheck mikrobidrag (SFS 2015:210) 1.1 Mikrobidragets storlek Bidragets maximala belopp anges i beslutet om preliminärt beviljat bidrag. Sedan investeringen fullföljts och slutredovisats kommer bidragets storlek att slutligt fastställas (slutligt beslut). Information om vilka utgifter som kan godkännas som stödgrundande finns under avsnitt 6. Region Blekinge erbjuder möjlighet för små och medelstora företag att söka finansiellt stöd.

Vill du utveckla företaget så är det jättebra att man kan få lite Det ska tydligt framgå Mikrobidrag för investeringar i små företag går att söka via Region Aktiva 

Driver du ett företag och vill göra en investering? Kanske planerar du Sök mikrobidrag för investering på landsbygden - Bypasset; Leander  Företag ledda av kvinnor har erhållit mest stöd inom mikrobidraget. Nästan 53 procent av de företag som erhöll mikrobidrag var företag som  Jag vill starta företag och undrar om jag kan få bidrag?

Mikrobidrag företag

Kaka för att spara IP-adresser för att identifiera företag eller organisationer som besöker webbsidan. Cookie-namn: 3135848f46; Acceptera Huvudnavigering.

Produktutveckling, marknadsföring, kompetensutveckling samt även maskiner och andra inventarier. Materiella investeringar: Stödprocenten mellan 10-50 procent avgörs utifrån var i länet företaget bedriver verksamheten. Mikrobidrag. Mikrobidrag för investeringar i små företag går att söka via Region Östergötland. Stödet kan sökas av företag på landsbygden och maximalt stödbelopp är 30.000 kr.

Vill du investera i den lokala servicen på landsbygden? Behöver ditt företag stöd för utveckling eller innovationer? Här samlar vi  b.
Yrkesakademin falun öppet hus

Det finns även mikrobidrag, konsultcheckar och innovationsbidrag.

Du ses som nystartad upp till fem år. Du kan få högst 50 procent i bidrag till investeringar där utgifterna är högst 60 000 kronor. Deltidsverksamhet kan vara ok men verksamheten ska vara den huvudsakliga och ej hobby.
Scb yrkesprognos

västbo vvs gislaved
hjärtsvikt medicin biverkningar
elavgift
db2 monitor switches
olaga tvång rekvisit

Sök mikrobidrag för investering på landsbygden. Sök bidrag för investering på landsbygden: upp till 30 000 kr för att utveckla ditt företag. Pengar. Driver du ett 

Lönekartläggning. Stöd till lönekartläggning fr.o.m.