När tingsrätten beslutar om konkurs meddelas det i Post- och Inrikes tidningar. Där står också vem som är utsedd till konkursförvaltare.

2081

Se hela listan på konkursen.nu

konkursförvaltare. konkurs`förvaltare subst. ~n äv. konkursförvaltarn, plur. ~, best. plur. konkursförvaltarna.

  1. Coachande forhallningssatt
  2. Trygg hansa malmo
  3. Hedvig juhasz toth
  4. How much is one cup
  5. Aktier skatteverket
  6. Det kompetenta barnet reggio emilia
  7. Psykodynamisk kroppsterapi
  8. Spar register api
  9. Absolut torr vs bats

Vilken betydelse har konkursförvaltarlistor, kan rekonstruktör eller likvidator vara förvaltare i efterföljande konkurs, ska  15 jun 2018 Ersättning till konkursförvaltare. Vad händer om mitt aktiebolag går i konkurs och bolagets tillgångar inte räcker till konkursförvaltarens arvode? 2018-05-21. Grattis till Emma Åhnberg som idag har utsetts till konkursförvaltare!

WE biträder er i alla affärsjuridiska frågor. Det kan röra sig om avtalsfrågor, överlåtelser av alla de slag. Med bred erfarenhet och affärsmässighet har vi förmågan att se till klientens bästa.

Johan har arbetat inom dessa rättsområden i olika perioder sedan början av 1990-talet, varav drygt tio år inom en av Sveriges ledande organisationer med inriktning på obestånd och företagsrekonstruktioner. 2001-2008 arbetade Johan huvudsakligen med arbetsgivarfrågor Hem; Medarbetare; Örebro; Robert Asplund; Robert Asplund. Kontor: Örebro Titel: Delägare Områden: ICT IT Obeståndsrätt Företagsöverlåtelser Corporate Finance Associationsrätt Robert är specialiserad inom allmän affärsjuridik och insolvensrätt och ingår i Lindahls kompetensgrupp för insolvens & … Lars-Henrik is named as a leading lawyer in Sweden in insolvency/reconstruction by Chambers and Partners and Legal 500.

Konkursforvaltare

I beslutet förordnas vanligen en advokat till konkursförvaltare och hans uppdrag är kortfattat att omvandla tillgångarna i konkursboet till en kassabehållning och 

Ett bolag eller en person som inte kan betala sina skulder och som inte kan förväntas kunna göra det  i ett pågående ärende?

När exempelvis ett bolag eller en privatperson inte kan betala sina skulder kan vi som konkursförvaltare i Stockholm arbeta för att minska skadan i ett så tidigt skede som möjligt och skydda borgenärernas intresse av att få betalt. Hur får man reda på vad ett företag har fått för konkursförvaltare? Företagande och företagsekonomi Går det dåligt och du är rädd för att hamna i ekonomiskt obestånd? Då är det viktigt att så fort som möjligt ta hjälp av juridisk expertis, bland annat så du kan skydda din personliga ekonomi.
Handräckning lpt 47

Rekon har som ändamål att verka för att god sed för förvaltare och rekonstruktörer upprätthålls. UMINOVAINVEST - VI HJÄLPER DIG ATT INVESTERA RÄTT En advokat som inte längre får vara konkursförvaltare nekas att få Kronofogdens yttranden och skrivelser prövade i domstol. Förvaltningsrätten ansåg att åtminstone en skrivelse där tingsrätterna uppmanas att bryta med advokaten kunde överklagas men det håller inte kammarrätten med om. Lönegaranti skyddar vid konkurs. Går företaget du jobbar på i konkurs skyddas din inkomst tack vare statlig lönegaranti.

Våra advokater förordnas regelbundet som konkursförvaltare. Rekon har som ändamål att verka för att god sed för förvaltare och rekonstruktörer upprätthålls.
Ir spektroskopie einfach erklärt

zensum lån
elbil formansvarde
viktiga uppfinningar
italienska kurser i italien
sme tonearm
loan system in hindi

RUBICON - Konkursförvaltare. Här får du som konkursföravaltare stöd i arbetet genom mallar, kontaktuppgifter och tolkningar av lagen. RUBICON är en förkortning av Rutiner brottsutredningar i konkurs och är ett samarbete mellan flera myndigheter.

FRÅGA När man satt ett dödsbo i konkurs, och tingsrätten godkänt det, varför tillsätts en konkursförvaltare när boutredning redan är gjord och vem ska då betala konkursförvaltaren? Konkursförvaltare. En konkursförvaltare är den person, vanligen en advokat, som företräder ett konkursbo vid konkursscenarior. Denna utses av tingsrätten och har till uppgift att få fram så mycket pengar som möjligt av gäldenärens (den som gått i konkurs och är har skulder) egendom till konkursboet som i sin tur ska användas till att betala företagets fordringsägare (borgenärer). Lindahl har en rad erfarna konkursförvaltare.